Fysiotherapie Van der Kaay in Leiden, Oegstgeest en Hoofddorp

Afspraak maken? Bel ons op 06 486 189 84

of WhatsApp naar 06-486 189 84

Vergoedingen en tarieven

Wij geloven in samenwerking.

Fysiotherapie Van der Kaay is een persoonlijke, innovatieve praktijk waar u als patiënt altijd centraal staat. Wij zijn gespecialiseerd in fysiotherapie, sportfysiotherapie,
manuele therapie, dry needling en revalidatie.

Fysiotherapie Leiden - Zorgverzekeraars

U kunt altijd bij ons terecht.

Bij Fysiotherapie Van der Kaay kunt u altijd terecht. Indien u (onvoldoende) aanvullend verzekerd bent krijgt u een particuliere factuur toegestuurd. Hier vindt u onze tarievenlijst.

Mocht u uw afspraak af willen zeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn we genoodzaakt de behandeling in kosten te brengen.

Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan o.v.v. declaratienummer.
Daarna geven wij de administratieve afhandeling uit handen aan Infomedics B.V. De betalingsvoorwaarden kunt u lezen op: Betalingsvoorwaarden Infomedics B.V.

Neem bij vragen gerust contact op of meldt u direct aan via ons aanmeldformulier.

Fysiotherapie Leiden - Zorgverzekeraars

De zorgverzekering

Aanvullende verzekering.

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

De behandelingen worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd, wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars! Voor deze behandelingen is geen eigen risico verschuldigd.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.
Tijdens jouw eerste bezoek kan de fysiotherapeut aangeven hoeveel behandelingen door de verzekeraar vergoed worden.

Basisverzekering.

Fysiotherapie wordt nog in 2 gevallen vergoed uit de basisverzekering: Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen altijd vergoed. Indien nodig vergoedt de verzekeraar nog 9 behandelingen. Bij volwassenen vindt vanaf de 21ste behandeling vergoeding uit de basisverzekering plaats als uw aandoening voor komt op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld. Voor deze behandelingen geldt het verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. Voor deze behandelingen geldt het eigen risico dus niet. Als u onvoldoende behandelingen hebt verzekerd, komt het restant voor eigen rekening totdat u 20 behandelingen heeft gehad.

Meer informatie.

Indien u vragen hebt over de vergoeding vanuit jouw verzekering kunnen we dit uiteraard met bespreken. Neem dan contact met ons op. U kunt ook altijd jouw verzekeraar bellen voor vragen over vergoedingen.

Met of zonder verwijzing

U kunt met een verwijzing van uw (huis)arts bij ons terecht, maar ook zónder verwijzing.

U kunt tegenwoordig zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut of manueel therapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met jouw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van jouw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wanneer u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, jouw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of jouw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Wilt u zich direct aanmelden bij Fysiotherapie Van der Kaay? Ga dan naar ons aanmeldingsformulier of neem contact met ons op.

Een afspraak maken? Neem contact met ons op en u kunt binnen 24 uur terecht.

Tarievenlijst

Fysiotherapie

 • Zitting fysiotherapie
  €46,-
 • Zitting fysiotherapie aan huis
  €72,-

Manuele therapie

 • Zitting manuele therapie
  €56,-

Algemeen

 • Screening intake/onderzoek
  €63,-
 • Intake/onderzoek na verwijzing
  €59,-
 • Intake/onderzoek na verwijzing aan huis
  €79,-
 • No show
  100%

Deze tarieven gelden als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Indien u wel aanvullend verzekerd bent gelden de tarieven die door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Een afspraak maken? Neem contact met ons op en u kunt binnen 24 uur terecht.